Košík je prázdný.

Ochrana osobních dat

Ochrana soukromí je pro nás důležitá. Tyto zásady vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní informace, které můžete poskytovat při používání tohoto webu. Vždy je vaší volbou, zda poskytnete osobní informace prostřednictvím webových stránek. Veškeré osobní údaje, které poskytnete, budou zacházeny s opatrností a podle těchto zásad nebudou použity ani zpřístupněny způsoby, ke kterým jste nesouhlasili. Také můžete vyloučit určitá použití a zveřejnění vašich osobních údajů, jak je vysvětleno v těchto zásadách.

VAŠE SOUHLAS

1. Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s naším shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

INFORMACE AUTOMATICKY ZÍSKANÉ

2. Neidentifikovatelné informace - Stejně jako mnoho jiných webových stránek webový server automaticky shromažďuje určité neidentifikovatelné informace týkající se uživatelů webových stránek, jako je například adresa IP vašeho počítače, adresa IP vašeho poskytovatele internetových služeb, Datum a čas přístupu na webovou stránku, internetovou adresu webu, ze kterého jste přímo propojili web, provozní systém, který používáte, části webových stránek, které navštívíte, stránky na webu čtené a obrázky A obsah, který stáhnete z webu. Tyto neidentifikovatelné informace se používají pro účely správy webových stránek a systémů a ke zlepšení webových stránek. Můžeme také použít neidentifikovatelné informace k zahájení interaktivních diskusí v reálném čase s uživateli. Vaše neidentifikovatelné informace mohou být zpřístupněny ostatním a trvale archivovány pro budoucí použití.

3. Cookies - Webové stránky používají cookies, technologii, která na počítači uživatele webu instaluje malé množství informací, aby web umožnil rozpoznat budoucí návštěvy pomocí tohoto počítače. Cookies zvyšují pohodlí a použití webu. Informace poskytované prostřednictvím souborů cookie se například používají k tomu, aby vás poznali jako předchozího uživatele webu, takže nemusíte zadávat své osobní údaje vždy, nabízet osobní obsah a informace o vašem použití, sledovat svou činnost na Webový server, který odpovídá vašim potřebám a jinak usnadňuje vaše webové stránky. Cookies můžete odmítnout, pokud to váš prohlížeč dovolí, ale může to ovlivnit vaše používání webu a možnost přístupu k určitým funkcím webu nebo transakcí prostřednictvím webu.

4. Informace o sledování - Můžeme použít neosobní informace k vytvoření souhrnných přehledů informací o sledování, které se týkají demografických údajů uživatele uživatelů, modelů provozu a nákupů, a poté tyto zprávy poskytnout inzerentům a ostatním. Žádná z informací o sledování v přehledech nemůže být spojena s identitami nebo jinými osobními informacemi jednotlivých uživatelů. Fanatici fotbalu mohou také propojit informace o sledování s osobními údaji, které dobrovolně poskytují uživatelé webových stránek. Jakmile bude taková vazba provedena, budou všechny propojené informace považovány za osobní údaje a budou použity a zveřejněny pouze v souladu s těmito zásadami.


OSOBNÍ INFORMACE, KTERÉ ZVLÁŠTĚ POSKYTUJETE

5. Vaše osobní informace - Během používání webových stránek můžete být požádáni, abyste dobrovolně poskytli určité osobní informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo nebo informace o kreditní kartě. Tyto informace slouží k snadnější komunikaci s vámi a pomáhá vám požádat o přístup k určitým speciálním funkcím webových stránek nebo k uskutečňování transakcí. Vždy máte na výběr, zda chcete poskytnout osobní informace, bohužel bez poskytnutí požadovaných informací, některé funkce webu nebudou přístupné a nebudete moci provádět žádné transakce prostřednictvím webu.


6. Použití vašich osobních údajů - Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom se mohli kontaktovat a odpovídat na vás, reagovat na vaše dotazy, zpracovávat transakce a platby a usnadňovat a zlepšovat vaše používání webových stránek.
Můžeme pro vás vytvořit důvěrný profil zákazníků, který vám bude sloužit k poskytování nejlepších služeb.

7. E-maily od nás - Čas od času můžeme zasílat e-maily nebo jiné sdělení obsahující informace o nás nebo o jiných záležitostech, o kterých se domníváme, že vás zajímá. Kdykoli můžete požádat o zaslání e-mailu a dalších informací kontaktováním Kontaktujte násNaše soukromí a neprodáváme, neprodáváme ani nepoužíváme seznam zákazníků. Také každý odeslaný e-mail vám řekne, jak odmítnout další e-maily.

8. Pravidla pro děti online - Zabýváme se ochranou soukromí online pro všechny návštěvníky našich webových stránek, včetně dětí. V souladu s zákonem o ochraně soukromí dětí online nebudeme vědomě shromažďovat žádné osobní údaje od dětí mladších 13 let. Prodáváme produkty určené k nákupu dospělými. Pokud zakoupíte na našem webu, zastupujete, že jste dospělí. Pokud jste dítě mladší 13 let, musíte požádat svého rodiče nebo zákonného zástupce o pomoc při používání tohoto webu.

9. Zveřejnění vašich osobních údajů - Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za následujících okolností:

(I) Zveřejnění poskytovatelům služeb - Abychom mohli zpracovávat transakce, musíme poskytnout některé vaše osobní informace určitým poskytovatelům služeb, jako je například vydavatel platební karty, společnost pro ověření kreditu třetí strany, obsluhu produktu, A TeamFanShop, Inc. Před zveřejněním osobních údajů se poskytovatel služeb s námi dohodne, že chrání soukromí vašich osobních údajů způsobem, který je v souladu s těmito zásadami. Pokud nechcete, abychom vám poskytli vaše osobní informace těmto poskytovatelům služeb, nemusíte používat webové stránky pro transakce.

(Ii) Zveřejnění partnerům - Můžeme poskytnout omezené osobní údaje našim pobočkám. Před zveřejněním osobních údajů se přijímající organizace s námi dohodne, že chrání soukromí vašich osobních údajů způsobem, který je v souladu s těmito zásadami. Přijímací organizace mohou používat vaše osobní údaje, aby vám poskytly e-maily nebo jiné informace o svých produktech a službách a dalších záležitostech.

(Iii) Vymáhání práva a právní zpřístupnění - Vaše osobní informace můžeme zveřejnit na vládní instituci, která uplatnila zákonnou pravomoc k získání informací, nebo pokud máme důvodné důvody domnívat se, že informace mohou být užitečné při vyšetřování protiprávní činnosti, nebo Vyhovět předvolání nebo příkazu nebo příkazu soudu, osoby nebo subjektu, který je příslušný k tomu, aby vynucoval výrobu informací nebo aby dodržoval soudní pravidla týkající se výroby záznamů a informací, nebo našemu právnímu zástupci.

10. Přístup k osobním údajům - Můžete požádat o přístup k vašim osobním údajům a informacím o našem shromažďování, používání a zpřístupnění těchto informací, a to kontaktováním Kontaktujte nás. S výhradou určitých výjimek stanovených zákonem budete mít přiměřený přístup k vašim osobním údajům , Nárok na zpochybnění správnosti a úplnosti informací a možnosti jejich změny podle potřeby. Můžete nám pomoci zachovat správnost vašich informací tím, že oznamujeme změny ve vašich osobních informacích.

JINÉ ZÁLEŽITOSTI


11. Soutěže a propagace - Pokud jsou na webu k dispozici soutěže nebo propagace, příslušná pravidla soutěže nebo propagace mohou obsahovat pravidla týkající se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů. V rozsahu, v němž jsou tato konkrétní pravidla v rozporu s touto zásadou, pravidla soutěže nahrazují tuto politiku, pokud jde o osobní informace shromážděné v souvislosti se soutěží nebo propagací.

12. Jiné webové stránky - Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo internetové zdroje. Když kliknete na jeden z těchto odkazů, budete kontaktovat jiný web nebo internetový zdroj. Nemáme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za tyto stránky nebo zdroje, nebo jejich shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů.

13. Bývalí uživatelé - Pokud přestanete používat web nebo vaše oprávnění k užívání webu skončilo, můžeme i nadále používat a zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ve znění pozdějších předpisů. Pokud však chcete, abychom přestali posílat nevyžádané e-maily a další informace, kontaktujte nás prosím na adrese Kontaktujte nás

14. Změny zásad - Abychom vyhověli změnám na webu, změnám technologií a vývoji právních předpisů, máme výhradní oprávnění měnit tyto zásady čas od času bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti vůči vám nebo jiné osobě. Nové verze těchto zásad budou zveřejněny zde. Naše shromažďování, používání a zpřístupnění vašich osobních údajů se bude řídit verzí těchto pravidel platných v té době. Pokud používáte web, měli byste zkontrolovat datum tohoto pravidla a zkontrolovat všechny změny od poslední verze.

SITE MAP
 • Kluby 2019-20
 • Dětské Kluby 2019-20
 • Národní tým 2018
 • Dětské Národní tým 2018
 • Dámské 2019-20
 • Kluby 2018-19
 • Dětské Kluby 2018-19
 • Dámské 2018-19
 • Dětské Kluby 2017-18
 • Kluby 2017-18
 • Dámské 2017-18